Inscripció

Per tal de poder accedir als actes organitzats cal inscriure’s. En aquests moments la inscripció prèvia es troba ja tancada, i només s’acceptaran les inscripcions en el mateix Auditori, durant la CatCon.

El preu de la inscripció és de:

0€ pels socis de la SCCFF.

8€ per als no associats.

0€ per als menors de 18 anys.